Bild över Stockholms Centralstation man kommer gående och taktilt ledstråk på marken.

TILLGÄNGLIGHET, LINJEMÅLNING & DEKOR

Vi erbjuder alla olika typer av produkter och montage inom kontrastmarkering, ledstråk, halkskydd, frostad film, folie, dekor, linjemålning, solfilm, säkerhetsfilm, skyltar och enkelt avhjälpta hinder. Vi har dessutom Sveriges gladaste montörer!

Taktil profil AB

Taktil profil AB är specialister på fysisk tillgänglighetsanpassning och vi har lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder alla olika typer av produkter och montage inom kontrastmarkering., ledstråk, frostad film, folie, dekor, linjemålning, solfilm, säkerhetsfilm och enkelt avhjälpta hinder. Vi är baserade i Stockholm men har uppdrag i hela Sverige och självklart har vi ID06, Heta arbeten och kollektivavtal.

Taktilt ledstråk och kontrastmarkering syns ovanifrån på Uppsala kulturhus. Vackra gula paraplyer hänger i luften.

Nyheter

Välkommen till vår webshop!