GRP

 
 

GRP har breda användningsområden som material och används bland annat för att tillverka gallerdurkar och armeringsstänger. De har hög kemikalieresistens och leder inte ström, vilket gör att materialet lämpar sig ypperligt för att användas i tuffa miljöer. Glasfiber används i industrin, på fartyg, på flygplatser och i offentliga miljöer.

 

Taktil Profil är helhetsleverantör av glasfiberprodukter.
På den här sidan förklarar vi vad GRP är och vilka fördelar det har.

Vad är GRP?

GRP står för glass reinforced polymer och är en glasfiberförstärkt plast. I produkter gjorda av GRP används olika typer av glas i glasfibrerna och de kan arrangeras i flera sorters mönster, vilket påverkar produktens slutgiltiga egenskaper. På grund av dess förmåga att formas till många komplexa former, har GRP breda användningsområden. Med sin låga vikt och tåliga egenskaper lämpar det sig väl för att användas i gallerdurkar, armeringsstänger, halkskyddslister och handledsräcken.

Taktil profil är distributör av GRP-produkter av hög kvalité. De används bland annat inom livsmedelsindustrin, marinen, järnvägsindustrin och militären.

Fördelar med produkter av glasfiber

Det finns många fördelar med glasfiberprodukter. GRP är både ett miljövänligare och mer ekonomiskt val av material, jämfört med stål och aluminium. Samtidigt har det flera positiva egenskaper, som produkter gjorda av metall saknar. Materialet har låg värmeledningsförmåga, rostar inte och är transparent mot radar.

Anpassningsbart

GRP är ett formbart material och har därför breda användningsområden. Glasfibrerna kan integreras med många olika polymer och kan fås i alla RAL-kulörer. Förmågan att formas till många komplexa former gör det till ett ypperligt val av material i allt från halkskyddslister till glasfiberdurkar.

God ekonomi

Produkter tillverkade av GRP har en betydligt lättare vikt än stål, samtidigt som de har samma prestanda som stål. Det leder till bättre ekonomi i ett projekt. Både transportkostnader och installationskostnader minskar. De tunga maskiner, som tidigare var en nödvändighet vid installation, kan uteslutas och den minskade vikten kräver mindre transportmedel.

Lättviktsmaterial

Produkter gjorda av GRP väger upp till 80% mindre jämfört med liknande produkter i galvaniserat stål, samtidigt som prestandan är likvärdig. Det möjliggör en enkel installation i små utrymmen.

Miljövänligt

Produktionen av GRP kräver mindre energi jämfört med stål och aluminium. Den lägre vikten bidrar i sin tur till att mindre transportmedel krävs, vilket är positivt för miljön

Kemikaliebeständighet

GRP har ingen risk för korrosion. Därför är det mycket lämpligt att använda sig av glasfiberdurkar i den kemiska industrin samt i livsmedelsindustrin. Glasfiberdurkarna är halkskyddade och har hög hållbarhet över tid, vilket gör det till en lönsam investering. Eftersom GRP inte rostar är det också användbart i kyltorn och hamnar, där fuktigheten är hög. Där används GRP  för dess skyddande egenskaper.

Inbyggt brandskydd

I produktionen av GRP produkter tillsätts brandskyddsmedel för att få produkterna brandsäkra. Våra produkter har en särskild produkt som är godkänd av amerikanska kustbevakningen, och som lämpar sig extra bra för tunga industrier och fartyg, där kraven på brandsäkerhet är höga. Då glasfiber är ett mineralmaterial är det obrännbart. Det sprider inte heller någon rök eller avger andra giftiga produkter. En durk gjord av GRP är därför mycket brandsäker.

Låg termisk expansion

GRP påverkas i låg grad av temperaturskillnader. Glasfiberprodukter är därför ett bättre val än produkter av aluminium, som expanderar vid värme, så kallad termisk utvidgning. Med produkter i aluminium och stål behöver man ta med storleksförändringarna i beräkningarna, vilket

Låg värmeledningsförmåga

Glasfiberprodukter har låg värmeledningsförmåga. Det gör det till en bra elektrisk isolator. Eftersom det inte leder ström så är det ett bra val av material i områden där man annars måste joda marken.

Transparent mot radar

GRP är transparent mot elektromagnetiska vågor, till exempel mot de radiovågor som radar sänder ut. Därför används glasfiber för att bygga handledsräcken, rör och trappor på flygplatser. Det är även vanligt att använda sig av glasfiberprodukter inom militären av samma anledning.

Underhållsfritt

När produkter gjorda av GRP har installerats är de så gott som underhållsfria. Våra produkter håller hög kvalité över tid och den genomgående pigmenteringen gör att naturligt slitage på produkten syns i mindre grad, jämfört med andra material.

Industrier som använder sig av GRP

Det finns många industrier som använder sig av glasfiberprodukter på grund av dess höga tålighet som material. Den lätta vikten och den höga prestandan gör att det passar bra i många miljöer, framförallt miljöer som är utsatta för stora temperaturförändringar, väta eller frätande kemikalier.

Byggsektorn

Inom byggsektorn är det viktigt att ha material som har låg värmeledningsförmåga. Här kan Taktil Profil bidra med flera produkter gjorda av GRP såsom handledsräcken, glasfiberdurkar och trappa inklusive plattform.

Marinen

Båtar, bryggor och byggnader inom marinen är utsatta för mycket kyla, blåst och väta. Därför krävs ett material med hög hållbarhet som tål de yttre påfrestningarna. Ofta finns det ett stort behov av glasfiberdurkar. En glasfiberdurk har inbyggt halkskydd och brandskydd, samtidigt som den är underhållsfri och är rostfri.

Flygplatser

Flygplatser är beroende av elektromagnetiska vågor. Produkter av metall stör dessa elektromagnetiska vågor och därför används istället glasfiberprodukter på flygplatser. GRP kan användas i rör, handledräcken och trappor, för att nämna några exempel.

Industriella miljöer

Industriella miljöer behöver tillgänglighetsanpassas med alltifrån gångvägar till accessplattformar, samtidigt som de behöver vara halkfria och hålla en hög säkerhetsnivå. I kemiska industrier, där man sysslar med frätande kemikalier, är det extra viktigt att ha ett korrosionsfritt material. Här passar GRP bra för syftet, eftersom det är motståndskraftigt och underhållsfritt. Taktil Profil hjälper er med allt från handledsräcken till halkskyddslister.

Offentliga och privata byggnader

Att tillgänglighetsanpassa taket på stora byggnader är till stor hjälp när en tillsyn behöver göras. Vi hjälper er att skapa säkra taktillgångar med halkskyddade glasfiberdurkar och ordentliga handledsräcken.

Om Taktil Profil

Taktil Profil är en helhetsleverantör av fysiska tillgänglighetsanpassningar. Vi tillgodoser kontrastmarkeringar, ledstråk, linjemålningar, insynsskydd, skyltar samt halkskydd. Vi har ett brett sortiment av produkter som håller hög kvalité och har lång erfarenhet inom branschen. Utmana oss gärna! Med vårt breda kontaktnät och stora kunskaper inom branschen ger vi oss inte förrän du som kund är nöjd. Vi håller vad vi lovar och fokuserar på att ge dig den bästa servicen. Taktil Profil har sitt huvudsäte i Vaxholm men tar sig an uppdrag i hela landet. Välkommen att kontakta oss på info@taktilprofil.se så berättar vi mer!