Säkerhetsfilm & Solfilm

Insynsskydd

Skydda med solfilm eller säkerhetsfilm

Solfilm skyddar mot solens skadliga och blekande UV-strålning, motverkar störande reflektioner och bländning samtidigt som den hjälper till att hålla det svalt inomhus. Olika solfilmer släpper in olika mycket sol och värme, vissa monteras utifrån och andra invändigt. 

Skyddsfilm, eller säkerhetsfilm är en transparent vinyl som monteras på glas som riskerar att utsättas för olyckor eller skadegörelse. Filmen ger splitterskydd och omvandlar befintligt fönsterglas till skyddsklassat glas. En förstärkning med splitterskyddsfilm på glasytorna ger en säkrare arbetsmiljö där medarbetare, inredning och känslig utrustning inte riskerar att skadas av glassplitter. Säkerhetsfilm i kombination med larm och andra stöldskydd, minskar dessutom risken för att drabbas av inbrott. Glaset sitter fast i filmen vilket gör det mycket besvärligare att ta sig in den vägen. 

Antigrafittifilm är en motståndkraftig, hållbar och optisk klar lösning för att motverka kostsamma problem som klotter och repade glas. Antigrafittifilm ger ett osynligt skydd mot åverkan som klotter och ristning på alla plana och glatta ytor och kan enkelt rengöras eller demonteras vid behov. Filmen fungerar som ett starkt skydd för den underliggande ytan mot vandalism, klotter, syra och annan åverkan.  

Kontakta oss på info@taktilprofil.se för hjälp med val av film och offert!