Kontrastmarkeringar

En kontrastmarkering i en trappa, på golvet eller längs en glasvägg kan tyckas obetydligt för många, men är en avgörande faktor för att alla ska kunna röra sig fritt i samhället. En liten kontrastmarkering för vissa kan göra en stor skillnad för andra, det vet vi på Taktil profil.

Att alla människor ska kunna delta i samhället är en självklarhet. I Sverige finns i dag över 1,8 miljoner människor med någon typ av funktionsvariation.

Därför behövs kontrastmarkeringar

För en stor del av befolkningen är det lätt att kollidera med en glasdörr eller ramla för att trappavsatsen inte var kontrastmarkerad. Att känna sig exkluderad i samhället kan leda till låg självkänsla och isolering. En isolering som kan få en stor påverkan på människors vardag.

För att alla ska ha möjlighet att röra sig fritt i den offentliga miljön krävs fysiska tillgänglighetsanpassningar som till exempel kontrastmarkeringar. Markeringar som visar en kontrast, finns i många olika utföranden. Det kan vara allt från markeringar i akryl, folie eller metall. Att ha kontrastmarkeringar i åtanke är viktigt oavsett om du är arkitekt som skapar bygghandlingar till ett nytt projekt eller är en företagare som ska renovera din lokal.

Kontrastmarkeringar - regler

Det finns ett flertal lagar och regler gällande tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö. I Boverkets byggregler finns exempelvis angivet vilka ytor som ska märkas upp med kontrastmarkering för att undvika att människor kommer till skada.
Även Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen anger hur kontrastmarkeringar ska användas. 

Här är några exempel på var kontrastmarkeringar krävs:

Kontrastmarkeringar -att tänka på!

Det är många lagar att hålla reda på och om de inte följs kan det få påföljder i form av böter och vite. Det kan även innebära stora kostnader för en verksamhet som inte kan komma igång som planerat för att man inte har gjort nödvändiga tillgänglighetsanpassningar.

Ofta behöver verksamheten ha ett godkännande av sakkunnig eller tillgänglighetsansvarig för att få bedriva sin verksamhet.

För att undvika detta – kontakta oss som har lång erfarenhet av kontrastmarkeringar och tillgänglighetsanpassning.

Vi hjälper dig välja rätt kontrast

Taktil profil AB är specialister på just fysisk tillgänglighetsanpassning. Företaget grundades 2013 när vi såg att det fanns ett stort behov av att avhjälpa hinder i den offentliga miljön. Ett behov som fortsätter att öka.

Vi är Stockholmsbaserade, men hjälper kommuner, landsting och privata företag över hela Sverige med bland annat kontrastmarkering, skyltar och ledstråk

På Taktil profil har vi kunskapen om vilka lagar som gäller för kontrastmarkeringar, ett brett urval av produkter och maskinerna som krävs för att jobbet ska bli gjort. Inom vår nisch är Taktil profils montörer bäst i Sverige. Korrekt montage är ett måste om produkterna ska vara beständiga och säkra att använda.   

Vi vet att det kan vara komplext att tillgänglighetsanpassa lokaler. Här kommer några punkter att tänka på när en yta ska markeras.

Riktlinjer för val av kontrastmarkering

  • Kontrastmarkeringen ska ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan

  • Välj ett material som avviker mot ytan

  • Välj en produkt och ett material som är beständigt 

  • Säkerställ att montaget utförs på ett korrekt sätt

På platser som utsätts för högt slitage, som trappor, är det extra viktigt att kontrastmarkeringen är beständig.

Markeringen ska vara funktionell, men ändå estetisk.

Här kan Taktil profil, tillsammans med företagets tillgänglighetskonsult, hitta en lösning som både möter lagkraven och passar in i arkitekturen och närmiljön. 

Att beställa kontrastmarkering för glas, golv och trappa

Vi får många frågor kring kontrastmarkering på glas. På glas används folie, som även kallas vinyl eller fönsterfilm.

Med våra lösningar kan kontoret, vårdmottagningen eller arbetsplatsen inte bara få kontrastmarkeringar utan även förhöja inomhusmiljön i form av estetisk dekor eller i kombination med insynsskydd.

Att sätta en kontrastmarkering på en glasdörr eller ett fönster, är ett tillfälle att bli kreativ. En förskola som behöver kontrastmarkera glaset, kan exempelvis använda sig av markeringar i form av Babblarna, siffror eller olika former. På det sättet blir fysisk tillgänglighetsanpassning ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten…

Vi får många frågor kring kontrastmarkering på glas. På glas används folie, som även kallas vinyl eller fönsterfilm.

Med våra lösningar kan kontoret, vårdmottagningen eller arbetsplatsen inte bara få kontrastmarkeringar utan även förhöja inomhusmiljön i form av estetisk dekor eller i kombination med insynsskydd.

Att sätta en kontrastmarkering på en glasdörr eller ett fönster, är ett tillfälle att bli kreativ. En förskola som behöver kontrastmarkera glaset, kan exempelvis använda sig av markeringar i form av Babblarna, siffror eller olika former. På det sättet blir fysisk tillgänglighetsanpassning ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten…

Taktil profil – produkter för kontrastmarkering

Taktil profil – produkter för kontrastmarkering.

I vårt sortiment finns ett brett utbud av kontrastmarkeringar för golv, trappor, dörrar och glaspartier.

En del av dessa produkter finns att handla i Taktil profils webbshop.

Vill du köpa större mängder eller har önskemål om kontrastmarkeringar i andra färger och utföranden?

Kontakta oss! Vi hjälper dig med rådgivning, produkter och montage.