Linjemålning

Tänk att lite färg kan göra så stor skillnad. Överallt i samhället finns linjemålning som visar var du ska gå, var du ska parkera din bil, var du ska köra. Linjemålning är inte bara livsviktigt, det kan också liva upp utomhusmiljön.

Ett nytt köpcentrum ska precis öppna, men någon har glömt att fixa parkeringsplatser i garaget. En bostadsrättsförening behöver hjälp att flytta sina p-platser. Skolgården ska fräschas upp eller perrongen behöver tillgänglighetsanpassas. Här behövs linjemålning helt enkelt.

Tydliga parkeringsrutor med linjemålning

Standardmåttet för en linjemålad parkeringsruta är 2,5 meter x 5 meter. För en handikappanpassad parkeringsplats är måtten 3,5 meter x 5 meter.
I Boverkets byggregler finns bestämmelser angående parkeringar och i många avseenden är det upp till kommunerna hur parkeringar regleras. Lagstiftningen är snårig och det kan vara värt att ta in en expert på linjemålning av parkering.

Taktil profil hjälper kunder med linjemålning på asfalt och betong i hela Sverige. Från Stockholm och Göteborg, till Malmö och Kiruna. Vi hjälper till med målning av nya parkeringsplatser, förstärker bortnötta linjer eller flyttar parkeringsplatser ett stycke bort.

När vi ändå är på plats hjälper vi gärna till att ordna skyltar och måla last- och omlastningszoner.  Vi kan även måla gångstråk, symboler och pelare i olika färger. Det är vanligt att olika plan i parkeringsgaraget målas i olika färger för att besökarna lättare ska hitta till sina bilar.

En parkeringsruta går att göra både bredare och smalare än standardmåttet, men vi rekommenderar inte en ruta smalare än 2,3 meter. Vår erfarenhet är att det leder till tjafs mellan bilister och ökar risken för skador. Genom att hålla sig till 2,5 meter x 5 meter, finns det gott om utrymme för både ”suvar” och smartcars.

Färg som räddar liv

Färg väcker uppmärksamhet. Det är därför det är så effektivt att använda sig av linjemålning för att uppmärksamma människor på en annalkande fara. Röd eller blå färg på en cykelöverfart kan exempelvis användas för att bilister ska upptäcka att cykelbanan korsar deras väg.

På perrongkanter ska vit färg målas som en skyddszon för att synsvaga ska hinna uppfatta att de måste vara försiktiga. Skyddszonen är ofta 900 millimeter och vi målar den med en slitstark färg eller en massa.

På en brygga eller en perrongkant går det även att använda material som ger mer friktion. Då får skyddszonen även ett halkskydd. Linjemålning spelar en viktig roll för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Så gör linjemålning skolgården roligare

En asfalterad skolgård behöver inte vara en tråkig skolgård. Med linjemålning och markdekor kan det skapas möjlighet till lek och rörelse med basketplaner, fotbollsplaner, hopphagar och kingrutor.

Det finns flera sätt att spela Kung på, kom överens om vad som gäller innan ni börjar spela. Här är en enkel och rolig variant på King:

Antal deltagare: fyra eller fler. Fyra börjar på plan, de andra står i kö.

Ni behöver: en liten boll och en king-ruta (finns ingen kingruta kan ni rita en med en krita)

Förberedelser: ställ er i kingrutan eller rita upp en ruta som är 3×3 meter och dela den i fyra lika stora rutor. Skapa en servruta i en av rutorna.

Börja spela: personen i rutan med servrutan står med en fot i servrutan och slår bollen med handflatan. Bollen ska först studsa i egen ruta och sedan i någon annans ruta. Motståndaren ska slå tillbaka bollen med studs i någon annans ruta. Så fortsätter det tills någon missar bollen eller studsar bollen utanför spelplanen. Den som missar, åker ut och får ställa sig sist i kön. Personen som kom in sist får ställa sig i bonderutan (rutan längst ner till vänster) och de andra får flytta en ruta. Målet är att hamna i kingrutan och bli kung.

Linjer och markdekor som livar upp

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra med markdekor och linjemålning. Under årens lopp har vi fått många spännande förfrågningar. Här är några exempel på vad vi på Taktil profil kan måla på asfalt och betong:
Även en tråkig park kan livas upp med markdekor och linjemålning. Prickar i olika färger och storlekar, blommor eller tassmärken gör genast att parken ser mer inbjudande ut.
Dekoren går att måla med färg eller bränna ner. Rätt montage gör att dekoren håller längre.

Kontakta en expert på linjemålning

Vi på Taktil profil har lång erfarenhet av linjemålning, markdekor och annan fysisk tillgänglighetsanpassning som exempelvis ledstråk och kontrastmarkering. Vi kan regelverket, har serviceinriktad personal och rätt utrustning för att se till att jobbet blir ordentligt gjort.

Exempel på jobb:

Det här hjälper vi självklart också dig med:
Har du egna idéer angående markdekor? Hör gärna av dig till info@taktilprofil.se så återkommer vi med ett förslag. Vi är kundfokuserade och strävar alltid efter att ta fram det som kunden efterfrågar.