Frågor och svar

Kontrastmarkeringar

Vilka regler gäller vid kontrastmarkeringar?

Kontrastmarkeringar är ett lagkrav och omfattas av en mängd regler. Boverkets byggregler och Plan & Bygglagen är några som specificerar vilka ytor som kräver kontrastmarkeringar.

 

När används kontrastmarkeringar?

Kontrastmarkeringar används vid många platser, till exempel:

-Trappor
-Ramper
-Svepytor, för att markera dörrbladets svängradie
– Glaspartier

De prickar eller linjer som markerar avsatsen för en trappa kan verka obetydlig, men gör stor skillnad för många. 1,8 miljoner människor i Sverige lever med en funktionsvariation. Genom kontrastmarkeringar kan vi tillgänglighetsanpassa offentliga byggnader och platser, så att alla kan ta del av dem.

 

Kan jag anpassa kontrastmarkeringarna?

Vi på Taktil Profil har lång erfarenhet i branschen. Kontrastmarkeringar måste fylla sin funktion, men kan samtidigt anpassas så att de passar in i den omgivande miljön. Vi hjälper dig att hitta rätt nyans och utformning. Varmt välkommen att kontakta oss på info@taktilprofil.se för att boka ditt första rådgivningsmöte.

 

Ledstråk

Vad är taktila ledstråk?

Taktila ledstråk är kännbara ledstråk. Det allra vanligaste är att taktila ledstråk utgörs av ledstavar i metall eller komposit som integreras i marken eller plattor med förhöjda markeringar. De är till stor hjälp för personer som ser dåligt eller har en synskada. På tågperronger, busshållsplatser, bryggor och andra platser, där den potentiella olycksrisken är hög, spelar de en livsavgörande skillnad.

 

Vad finns det för ledstråk för synskadade?

Ledstråk för synskadade kan utformas på många sätt.

Det kan till exempel bestå av:

– Stoppmarkeringar
– Led-och-stopplattor
– Ledstavar

Naturliga ledstråk är till exempel staket, väggar, grusgångar och husfasader.

 

Linjemålning

Varför linjemålning?

Linjemålning har många användningsområden. De kan användas vid markdekor på skolor och vid parkeringar. Linjemålning används även som vägmarkeringar, till exempel för att markera gång-och-cykelbana. På bryggor och perronger kan linjemålning användas för att markera varningszoner.

 

Vad kostar linjemålning?

Priset för linjemålning varierar beroende på olika faktorer som geografiskt avstånd och antal löpmeter som ska målas. Vi erbjuder våra tjänster i hela landet. Varmt välkommen att ta kontakt med oss via info@taktilprofil.se för att boka ditt första rådgivningsmöte.

 

Insynsskydd

Vad är insynsskydd?

Insynsskydd består ofta av fönsterfilm, även kallat frostat glas. Med fönsterfilm ökar du säkerheten, skyddar viktiga dokument och värnar om dina medarbetares integritet.

 

Vilket insynsskydd ska jag välja?

Utöver fönsterfilm finns det säkerhetsfilm, som även skyddar mot glassplitter. Vad som passar dig bäst beror på behov och du kan givetvis kombinera insynsskydd med någon av våra andra tjänster. Insynsskyddet kan anpassas så att det passar väl in i den omgivande interiören. Ett populärt val är att skära ut företagets logotyp i det frostade glaset.

 

Skyltar

Vilken placering gäller för taktila skyltar?

Taktila skyltar är skyltar där pictogram och text kan läsas genom känsel och används för att tillgängliggöra platser och offentliga byggnader. Taktila skyltar är ett lagkrav. Boverket har rekommendationer kring hur högt den taktila skylten ska placeras samt var den ska sitta. Det är viktigt att följa de regler som omfattar taktila skyltar, annars riskerar man att drabbas av påföljder som böter och att verksamheten inte får öppna. På Taktil Profil har vi lång erfarenhet av skyltning och hjälper dig med rådgivning.

 

När ska man ha en skylt med sitt företagsnamn?

Skyltar till företag som sitter på fasaden gör att ert varumärke syns samt att kännedomen om er produkt eller tjänst ökar. På Taktil Profil har vi lång erfarenhet av skyltar och kan hjälpa er att utforma en skylt efter era önskemål vad gäller material, typsnitt med mera.

 

GRP

Vad är glasfiber?

Glasfiber består av glas som smälts ned till fiber. I glasfiberarmerad plast omsluts glasfibrerna av plast och förkortningen GRP står för Glass Reinforced Polymer. Glasfiberprodukter kan användas i produkter som armeringsjärn, halkskyddslister och gallerdurkar. På grund av dess många positiva egenskaper används det på flygplatser, i marina sammanhang, i industrin och på offentliga byggnader.

 

Varför ska man använda produkter av glasfiber?

Materialet har samma prestanda som produkter tillverkade i metall, samtidigt som de kommer med många egenskaper som metall inte har. Glasfiberprodukter är:

-Låga till sin vikt
-Kräver ingen underhållning
-Har låg värmeledningsförmåga
-Har låg termisk expansion
-Har hög kemikaliebeständighet
-Har inbyggt halkskydd och brandskydd

 

Hur tillverkas glasfiber?

Glasfiber är gjort av glas. Det smälts ned och formas sedan till fiber. I produkter gjorda av glasfiberplast täcks glasfiberkärnan av ett skal av harts eller polymer.

 

Är glasfiber miljövänligt?

Jämfört med motsvarande produkter i metall är produktionen av glasfiberprodukter betydligt mer energisnål. Glasfiberproduktionen kräver 20% av energin som krävs för att tillverka aluminium och 56% av energin för produktionen av stål. Därför förbrukar inte produktionen lika mycket av jordens resurser och är ett miljövänligare alternativ.

 

Halkskydd

Vad är halkskydd?

Halkskydd placeras på ofta på bryggor, perrongkanter och trappavsatser. De höjer säkerheten och minskar fallolyckorna. Halkskydd finns i en mängd olika material så som halkskyddstejp eller glasfiber som appliceras på den valda ytan.

 

Vilka halkskydd är bäst?

På Taktil Profil har vi hög kompetens och lång erfarenhet i branschen. Vi hjälper vi dig att hitta de halkskydd som passar bäst efter dina förutsättningar. På en trappa inomhus kanske det passar bättre med en enkel halkskyddstejp medan man kanske bör använda sig av halkskydd tillverkade av glasfiber eller metall på en trappa utomhus.

 

Om Taktil Profil

Hos Taktil Profil möts du av kunnig och serviceinriktad personal. Vi har lång erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa byggnader samt offentliga miljöer och har ett brett utbud av tjänster. Vi har vår bas i Stockholm men utför våra tjänster i hela landet.

 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Har du fler frågor om våra tjänster och produkter? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast via info@taktilprofil.se. Vi svarar så snart vi kan!