Ledstråk för ökad tillgänglighet

Taktila ledstråk hjälper både synskadade att navigera i samhället och ökar säkerheten på arbetsplatser. Förutsatt att ledstråken är korrekt utformade, förstås. Läs mer om vad du bör tänka på när du ska tillgänglighetsanpassa byggnader i den offentliga miljön och när du bör anlita ett proffs.

Ett taktilt ledstråk är ett ledstråk som är kännbart. Husfasader, trottoarkanter och staket är naturliga ledstråk, men där de saknas – krävs taktila ledstråk.

Livsviktiga ledstråk

Kännbara stråk kan hjälpa synskadade i trafiken och är en förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhället utan att riskera att skadas. 

Enligt Synskadades stiftelse, har drygt en procent av Sveriges befolkning en synskada. Sedan finns det förstås många, framför allt, äldre som ser dåligt. För någon med synnedsättning är fungerande ledstråk livsavgörande. För någon som ska renovera en offentlig lokal, skapa bygghandlingar eller behöver tillgänglighetsanpassa en brygga, perrong eller busshållplats – är det en djungel att veta hur ledstråk ska utformas.

Lagstiftningen som rör tillgänglighet är minst sagt snårig. För någon som inte är insatt, kan det vara otydligt vad som krävs för att ledstråken ska fungera korrekt. Och ett ledstråk som är felaktigt utformat på en perrong eller en kaj, kan framkalla livsfara.

Regler och lagar om ledstråk

Det är olagligt att diskriminera och sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det finns alltså en lagstiftad skyldighet att se till att människor oavsett funktionsvariation, kan delta i samhället.

Det finns även andra lagar som reglerar hur samhället ska tillgänglighetsanpassas. I Boverkets byggregler kan du bland annat läsa att det bör finnas logiska ledstråk i publika lokaler. Ledstråken ska leda mellan utvalda målpunkter som exempelvis en entrédörr och en informationsdisk. Det står också att det bör finnas sammanhängande taktila och visuella ledstråk på öppna ytor i till exempel stationsbyggnader och på terminaler.

Stråk som leder vägen

För att en yta ska kunna leda, ska den avvika från underlaget. Det finns olika sätt att skapa taktila stråk beroende på om du är inomhus eller utomhus.

Här är tre sätt att göra ledstråk på:

För att skapa taktila ledstråk inomhus används oftast stavar. Ledstråkstavar är stavar som är upphöjda några millimeter ovanpå ytan och som är enkla att känna med en teknikkäpp eller med dina fötter. Stavarna ska ligga i ett visst mönster och antalet stavar beror på platsen och yttre faktorer.

Taktila stavar efterfrågas ofta av arkitekter eftersom stavarna är ett snyggt och funktionellt sätt att skapa ledstråk på. För att markera att ett ledstråk tar slut, används taktila stoppmarkeringar. Innan du beställer taktila ledstråk – konsultera alltid den tillgänglighetsansvarige för projektet. På det sättet undviker du att köpa fel produkter vilket kan bli kostsamt.

För taktila ledstråk utomhus används främst plattor som läggs efter varandra. Ledstråksplattor finns överallt i utomhusmiljön. Räfflade plattor betyder led, plattor med upphöjda kupoler betyder stopp. I många fall behöver ledstråksplattorna grävas ner i marken, men det finns även ledstråksplattor som går att montera ovanpå befintliga ytor utan att större ingrepp behöver göras.

Visuella ledstråk är ingen hjälp för synskadade eftersom markeringen inte är taktil och därför är svår att känna med teknikkäppen. Däremot ökar visuella ledstråk säkerheten på arbetsplatser och hjälper människor med synnedsättning att hitta rätt.

Tydliga linjer i en avvikande färg gör det enkelt att exempelvis hitta till en specifik avdelning/plats eller se var truckar ska köra och vilket område som är avsett för lastning. För att en färg ska vara tydlig, behöver ledstråket ha en ljushetskontrast på minst 0,4 NCS (Natural Color System) gentemot underlaget. Detta gäller alla ledstråk oavsett material.

Taktil profil hjälper dig att välja rätt ledstråk

Lagstiftningen som handlar om tillgänglighetsanpassning är snårig. Och det kan vara svårt att veta hur ledstråken ska vara utformade för att göra allra störst nytta. I en stressad situation kan det vara enkelt att kasta en snabb blick på bygghandlingarna och sedan beställa taktila ledstråk utan någon större eftertanke. Felaktigt utformade ledstråk kan leda till att stenplattor behöver rivas upp och kan medföra stora kostnader.

Anlita ett företag som har många års erfarenhet av tillgänglighetsanpassning istället. Taktil profil grundades 2013 och ligger i framkant när det kommer till fysisk tillgänglighetsanpassning. Vår serviceinriktade personal har bakgrund inom till exempel snickeri och måleri, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för ledstråk som passar just dina behov.

Våra kunder finns över hela landet och vi är vana att bistå kommuner, landsting och företag inom byggsektorn att avhjälpa hinder i den offentliga miljön.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Rådgivning kring ledstråk

  • Val av produkter

  • Montering av ledstråk
     

I vår webbshop finns ett urval av våra produkter. Önskar du beställa större kvantiteter eller vill ha taktila stråk i en annan färg eller material – kontakta oss!

Vi är vana att ta fram produkter som är anpassade efter våra kunders önskemål. Förutom ledstråk, kan vi även hjälpa dig med bland annat kontrastmarkering, halkskydd och linjemålning.

Varmt välkommen att beställa ledstråk från oss på Taktil profil!